Shakespearovy sonety pro smyčcové kvarteto

Hudba
Pořad uvádí herec Václav Postránecký. V kontrastu k recitaci Václava Postráneckého zaznějí pečlivě zvolené úryvky a věty z původních kvartetních děl Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Franze Schuberta, Antonína Dvořáka, Maurice Ravela, Josefa Suka a Leoše Janáčka v podání dámského smyčcového kvarteta Eve Quartet. Složení: 1. housle – Vladislava Hořovská, 2. housle – Monika Růžková, viola – Zuzana Peřinová, violoncello – Petra Malíšková.
Termíny