Příběhy předmětů

Volný čas
Mgr. Alena Kordíková a Mgr. Markéta Sochorová: Korálky s očky aneb z Mezopotámie až do středu Evropy. Lidé se od nejstarších dob velmi rádi zdobili. Přednáška vám představí několik exemplářů oblíbeného šperku z doby železné, které ukrývá depozitář oddělení prehistorie ZČM v Plzni. Dozvíte se nejen jak jsou staré, odkud pocházejí a jak se vyráběly, ale seznámíte se i s nejstarší historií výroby skleněných artefaktů vůbec.
Termíny