Dana Vrchovská a Vojtěch Eckert Trio

Hudba
Dana Vrchovská - zpěv, Vojtěch Eckert - piáno, Petr Dvorský - kontrabas, Tomáš Hobzek - bicí
Termíny