Papírové kouzlo Vánoc

Výstava
Můžete se těšit na poetické kratochvilné vystřihovánky manželů Vránových. Z jejich dílny pochází nejen dominantní exponát, téměř dvoumetrový betlém, ale i stovky drobných ozdob a doplňků, které kouzelně dotvářejí vánoční atmosféru v řadě našich domácností. Kromě nich vás čeká také ukázka betlémů z muzejních sbírek, betlémů paličkovaných, ale také řada tematicky nazdobených vánočních stromečků ve všech prostorách našeho zámku. Výstavu doplní také tradiční ukázka zvykosloví a vánočního kouzlení a věštění, bez něhož si naši předkové nedokázali prožití těchto nejkrásnějších svátků v roce vůbec představit.
Termíny