Petrohrad – skvost na řece Něvě

Volný čas
Digitální diashow Martina Loewa. Carské paláce, pravoslavné chrámy i současný život. Ladožské a Oněžské jezero – ostrovy, kláštery a příroda.
Termíny