Vánoce středověku a věštby Sibyliny

Volný čas
Ve středověku byla doba adventní i vánoční vnímána jako duchovní příprava na druhý příchod Krista na Zem v podobě syna člověka tak, jak bylo předpovězeno v Apokalypse sv. Jana. Zařazení apokalyptických věšteckých zpěvů Sibyliných do středověké liturgie doby vánoční mělo umocnit naléhavost očekávání jeho narození. Přednáška bude zaměřena na dochované apokalyptické věštecké písně Evropy 13. – 15. století a věnována také odkazu doby Karla IV., pro kterého byla myšlenka apokalyptického příchodu Krista velmi živá právě v kontextu s malířskou výzdobou hradu Karlštejna. Svou matku Elišku Přemyslovnu císař též nazval Sibylou. Zazní i živé ukázky zpěvů s doprovodem středověkých hudebních nástrojů. Přednáší RNDr. Mgr. Hana Blochová.
Termíny