Bohuslav Reynek – básník a malíř Petrkova

Volný čas
Básník a grafik Bohuslav Reynek se vyjadřoval ve stejné tónině slovem i tvarem. Ve své tvrzi na Vysočině v Petrkově naslouchal pulzu života, stravujícímu ohni, aby jej očistil a stal se solí země. Zanechal zde stopy a vyburcoval tak svým tichým dílem obdiv k prostotě přírody, kterou opatroval. Byl osamělým poutníkem a své náměty pro grafické listy a básně hledal ve svém okolí. Přednáší PhDr. Jana Jebavá.
Termíny