Náš život a tvoření v Danetě

Výstava
Výstava zachycuje život uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením v denním stacionáři Daneta. Ke zhlédnutí budou fotografie ze života v denním stacionáři a výtvarné tvoření dospělých klientů denního stacionáře.
Termíny