Mikulášování

Divadlo
Hlavními protagonisty programu jsou Mikuláš a Anděl s Čertem, kteří mají své dialogy, scénky – a hlavně písničky.
Termíny