Uzavření projektu „Kyjov se připravuje na významnou mezinárodní událost – 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu“

Volný čas
pod záštitou starosty města Kyjova Mgr. Františka Lukla, MPA. Těšit se můžete na hosty: Mons. Martin Holík (kněz, ředitel rádia Proglas); prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (psycholog, profesor na MU Brno, UK Praha, UP Olomouc, ředitel Výzkumného centra vývoje osobnosti a etnicity při MU Brno, autor více než 200 studií a spoluautor učebnic, spolupracuje s Institutem zdraví dítěte Bristolské univerzity); Lydie Cejpová (evangelická teoložka, překladatelka prací z oblasti teologie); doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (docentka na Ústavu klasických studií na MU v Brně); slovo MUDr. Jiřího Dunděry k dnešní uspěchané době; slovo na prožití letošních Vánoc přednese Mgr. Vladimír Mrázek (děkan kyjovské farnosti). Vystoupí: žesťový kvintet ZUŠ Kyjov vedený Miloslavem Procházkou a členové SONS Kyjov (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) pod vedením Pavla Švorby zazpívají vánoční koledy a písně. V přednáškovém sále. vstup volný

Termíny