Muzikoterapeutická relaxace pro dospělé

Volný čas
Přijďte načerpat novou energii a celkově se uvolnit prostřednictvím intuitivní holistické muzikoterapeutické relaxace. Léčivou intuitivní hudbu na přírodní hudební nástroje bude vytvářet Mgr. Alena Vlková (spec. pedagog, muzikoterapeut). Při poslechu a hře na muzikoterapeutické hudební nástroje dochází u člověka k celkovému psychickému i fyzickému uvolnění. Dostavuje se zklidnění, probíhá emoční uvolňování, odeznívání hyperaktivity a hluboká relaxace. Originální intuitivní hudba náš organismus postupně vede k tzn. energizaci, tj. k ladění všech tělesných systémů a částí člověka. V důsledku toho pak odeznívají psychosomatické tenze a spasmy, uvolňují se emoční, energetické a svalové bloky, tím dochází k posilování imunity, zvyšování kondice našich vnitřních orgánů, zlepšování kognitivních funkcí mozku ( paměť, pozornost, kreativita) atd.

Termíny