Novoroční čtyřlístek

Volný čas
Klub českých turistů, odbor Vřesovice pořádá 11. ročník turistického pochodu – Novoroční čtyřlístek „Okolo Vřesovic“. Prezence 13:00–14:00 h v hostinci Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích, trasy 5 a 7 km povedou ulicemi Vřesovic a blízkým okolím, cíl v hostinci Ozdravovna U Sirotků do 17:00 h. Zúčastni se turistického pochodu „Okolo Vřesovic“ a vykonej čtyři novoroční dobré skutky (jdi na Nový rok na výlet, pozvi někoho ze svého okolí, poznej kus přírody, přispěj potřebným – částkou od 30 Kč a výše na veřejnou sbírku KČT na podporu aktivit pro zdravotně handicapované spoluobčany). Vykonáš-li tyto dobré skutky, obdržíš v cíli výletu vkusný odznak „novoroční čtyřlístek“, pamětní list, kalendářík a bude ti dobře. Účast na této akci se započítává do soutěže „O zlatého turistu 2012–2016“. Další podrobnosti jsou v propagačních skříňkách KČT Vřesovice u OÚ a v Podhoří. Srdečně zve KČT Vřesovice, tel.: 739 204 309 (Miroslav Vaculík), www.kct-vresovice.webnode.cz.

Termíny