Živý betlém v zoo

Volný čas
Betlémský příběh, loutková scénka o Herodovi a koledy v podání žáků LDO ZUŠ Hodonín. Scénky budou v těchto časových intervalech: 13.30, 14.15, 15.00 a v 15.45

Termíny