Beseda se zástupci rodiny a Společnosti Bedřicha Smetany

Volný čas
Zavzpomíná Smetanův pravnuk Ing. Petr Heydušek na své návštěvy u babičky v Luhačovicích a Dr. Václav Němec uvede výsledky svých výzkumů o vztahu Leoše Janáčka k B. Smetanovi a dalším osobnostem.

Termíny