Koncert / Klezmer - Simcha

Volný čas
Ostravský ansámbl hrající klezmer v hebrejštině a jidiš. Účinkují: Gabriela Myslikovjanová – zpěv, Jaroslav Podžorski – housle, Krystyna Przyhoda – viola, Tereza Pobucká – akordeon, Lenka Smyčková – flétna, Jindřich Schwarz – kontrabas Klezmerová kapela Simcha vznikla v roce 2007 v Ostravě. Gabriela, Krystyna a Lenka se poznaly v ženském vokálním sboru Adash, který se věnoval interpretaci židovských písní. V témže se zúčastnily mistrovských kurzuů židovské hudby KlezFest v Londýně na Jewish Music Institute. Většina členuů kapely se hudbě věnuje profesionálně. Přestože jejich hudební kořeny jsou poměrně pestré, nakonec se spojily práveě v hudbě židovské. Slovo Simcha je hebrejského původu a znamená radost. Jak tedy již sám název kapely napovídá, jejím cílem je předat prostřednictvím klezmerové hudby svému publiku alespoň tolik radosti, jakou činí jejím interpretům. Klezmer má původ ve vesnicích a ghettech východní Evropy, kde putovní židovští trubadúři- známí jako „klezmoríni“, hráli u významných událostí jako byly například svatby a to od ranného středověku až po nacistické a Stalinovo obléhání. Hudba byla inspirována světskými melodiemi, oblíbenými tanci a židovskou liturgií. Melodie byly jednoduché a často úplně beze slov. Díky vzájemnému kontaktu slovanských, řeckých, tureckých, cikánských a později i amerických jazzových hudebníků, kteří používali změny stupnic, rytmu a také hodně improvizovali, získal Klezmer schopnost vyvolat všechny druhy emocí právě přes rozmanitost této hudby. Právě pro jeho uměleckou bohatost a charakteristický zvuk je Klezmer hudbou jedinečnou, snadno rozpoznatelnou a velmi oblíbenou jak u etnických menšin, tak u širokého publika a to po celém světě. Klezmer v současné době zažívá velké oživení, tato hudba je doslova „pozváním k tanci“. Klezmer hudba a židovská hudba v současné době skýtá široký repertoár , v němž může být vyjádřena pestrá škála lidských emocí- od radosti k zoufalství, z oddanosti po vzpouru, od meditace k opilosti- aniž by se zapomnělo na židovský humor…a samozřejmě láska! židovštině, většinou nevalné úrovně, a zapojila se dnes typická tahací harmonika. Dnešní "klezmer" čerpá ponejvíce z tohoto období.

Termíny