ADVENTNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Volný čas
Charita Zlín s podporou statutárního města Zlína Vás srdečně zve na adventní koncert duchovní hudby poděkování. V podvečer před druhou adventní nedělí zazní skladby autorů A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, J. S. Bacha, A. Corelliho. Koncert finančně podpořilo statutární město Zlín, Kulturní fond města Zlína, technicky místní farnost. Výtěžek z dobrovolného příspěvku podpoří technické zajištění Tříkrálové sbírky 2014.

Termíny