Velikonoční rock párty

Volný čas
Účinkuje divadelní kroužek Hadramašmátrá.

Termíny