koncert Vánoční mše J. J. Ryby

Volný čas
účinkuje chrámový sbor sv. Cecílie z Vacenovic + symfonický orchestr z Hodonína, kostel Božského Srdce Páně ve Vacenovicích.

Termíny