přednáška Ing. Zdeňka Zamazala „Seberealizace jako vědomé spočinutí v existenčním centru“

Volný čas
ve studovně-čítárně.

Termíny