Zpívání u vánočního stromu

Volný čas
v programu vystoupí děti ZŠ, mužský a ženský pěvecký sbor. Sraz v 16:00 h u Sokolovny, odtud půjde průvod ke kapličce.

Termíny