Tradiční amatérský vánoční turnaj ve stolním tenisu

Volný čas
od 10:00 h v KD v Ostrovánkách, prezentace v 9:30 h, přihlášky do 26.12. (ČT) na e-mailu kouba01@centrum.cz, tel.: 774 611 573

Termíny