Obrácení svatého apoštola Pavla

Volný čas
benefiční koncert v kostele, účinkuje pěvecký sbor „Jaroslav“ ze Bzence.

Termíny