Ďábel spí v kříži na kozách

Divadlo
Společná cesta pěti mučedníků, kteří jsou pokoušeni ďáblem ve všech jeho podobách. Božská znamení jsou zaměněna za znamení pekel. telekineze, stigmata, panenská zjevení. Podle skutečných událostí. Inspirováno četbou S. Kinga, Bernanose, lasalettských proroctvích a životem svaté Starosty.
Termíny