Benešův palouček

Volný čas
Nový videoart mapuje 100 let historie českého pohraničí v osmi kapitolách. Video Benešův palouček se snaží výtvarným a filmovým způsobem uchopit úsek státní hranice České republiky a přilehlých oblastí bývalého zakázaného a pohraničního pásma (Ašsko, Chebsko, Tachovsko) jako jeviště stoletého vývoje ve střední Evropě. Autoři se skrze život a působení postavy Edvarda Beneše zaměřují především na rozdělování, světové války a jejich důsledky, opětovné sjednocování i dopad minulosti na přítomnost.
Termíny