Kouzla a věštby Adventu a Vánoc

Výstava
Pověrečné představy lidí se vázaly k významným svátkům církevního roku. Jen málo křesťanských legend však bylo obyčejnému člověku podkladem k oslavě svatých a k vysvětlení jejich významu. K výročí křesťanských světců připojili lidé na vesnici svůj názor na koloběh života, který spatřovali v práci na získání životodárné úrody. Proto si hierarchii církevního kalendáře uspořádali po svém a doplnili je religiózní pověrčivostí. Velkou skupinu věštebných praktik představuje předvídání budoucnosti v období Adventu a Vánoc. V lidové tradici se tak zachovalo mnoho obyčejů a pověr, které se v tyto svátky konají bez ohledu na to, co mají společného s křesťanskou oslavou narození Ježíše. Postavám svatých lidé dávali přezdívky, skládali o nich pranostiky, které jim sloužily v práci a rodinném životě. K nim se připojily obyčeje a obřady, které často s křesťanským výkladem nesouvisely, neboť jsou spojeny s dávnými přežitky pohanského období. A právě tyto praktiky budou nosným tématem letošní vánoční výstavy.
Termíny