Adventní benefiční koncert

Hudba
Účinkuje Pražský smíšený sbor, dirigent: Jiří Petrlík.
Termíny