Aktiv Programové rady a porada předsedů

Turistika
Pořadatel:KČT oblast Moravskoslezská
Ročník:0
Loňský počet účastníků:0
Začátek:23.11. 2013  Místo: dle pozvánky
Konec:..
Kontakty

776126091

kct.sladek@quick.cz

Termíny