Koncert skupiny My Tři... a Vlasta

Hudba
Účinkují: J. Kadlec - kytara, Z. Dohnal - kontrabas, P. Zsigrajová - flétna, V. Hartlová - zpěv.
Termíny