Rok 2013 v olomoucké literatuře

Volný čas
Čím obohatil letošní rok olomoucké písemnictví? Připomenutí několika autorských projektů (Lubomír Machala, Jan Sobotka, Antonín Kolek, Bohumír Kolář).
Termíny