Vánoční koncert cimbálové muziky Soláň

Hudba
Během koncertu zazní moravské lidové koledy a pastorely, které zazpívají sólisté Pavel Ptáček, František Prokop, Michaela Bařinová, Klára Obručová -- Blažková, Krůžek štyr tet, tanečníci předvedou tradiční valašskou pastýřskou hru.
Termíny