Setkání před Betlémem

Divadlo
Představení se odehrává uprostřed několika přátel, kteří se sejdou ke společnému oslavení Vánoc. Zahrají si lidový příběh o narození Ježíše, aniž by tušili, kolik pravdy o nich samých je v něm skryto. A vytvoří si atmosféru klidu a pohody. Pod skořápkou této idilické atmosféry se však skrývá napětí a očekávání příchodu ženy – Marie, kterou v loňském roce nebyli schopni přijmout a vyhodili ji. Toto napětí se provalí při štědrovečerní večeři, kdy se celá uměle vytvořená atmosféra zhroutí a vyplynou na povrch neuzdravené vztahy a neschopnost přijmout se navzájem. Příběh končí svědectvím o důležitosti odpuštění. Nálada příběhu je umocněna zajímavě zpracovanými koledami.
Termíny