Srdeční záležitosti

Divadlo
Prostřednictvím imaginárního setkání žen čtyř generací sledujeme dramatický příběh jednoho muže. Ženy, které prošly a procházení jeho životem upoutají svými postoji k životu i smrti. Inscenace nasycená přízračnou až tajuplnou atmosférou je vyprávěním o lásce, o ženské seberealizaci, o nedostatku něhy, o mateřství a sebeobětování, o zraňování a bolesti a křehkých mezilidských vztazích.
Termíny