Koncert filmové hudby

Hudba
Koncert Pražského filmového orchestru, dirigent Jiří Korynta, zpěv Lee Andrew Davison (USA). Koncertem provází Michaela Štrausová.
Termíny