Dva dny s děkanem

Film, Krátký film
Děkan LF UPOL na první pohled může působit jako workoholický robot, ale co když se jedná jen o čisté nadšení pro mnoho věcí, které jiní z nedostatku jiných termínů nazývají práce?
Termíny