Betlémská hvězda

Divadlo
Betlémská hvězda pochází z pera teatrologa a spisovatele Jana Kopeckého, výrazně se však odkazuje ke starým textům lidových her, jejichž autory byli zejména v osmnáctém a devatenáctém století u nás takzvaní písmáci. Tyto jednoduché scénáře vznikaly mezi vesničany a pro jejich vlastní potřebu, neboť vánoční a velikonoční sousedská divadelní představení znamenala pro prosté věřící nejen příležitost k určitému, i když neumělému uměleckému vyjádření, ale zejména možnost svobodně se projevit, vložit do biblických vyprávění vlastní životní zkušenosti, s nadhledem se povznést nad denní starosti a zároveň hluboce prožít to, co i tito lidé s nepatrným vzděláním vnímali jako klíčové poselství svátků – v případě Betlémské hvězdy zcela určitě radost z Božího milosrdenství i ze samotného daru života, naději ve vítězství dobra a spravedlnosti nad zlem a útiskem, víru ve smysluplnost lidského snažení.
Termíny