Adventní trhy

Volný čas
Tradiční předvánoční tržiště v muzeu s lidovými řemesly, zvyky a hudebními vystoupeními žáků ZUŠ Evy Randové.
Termíny