Musica Magni. Hudební kolekce hrabat Magni ze sbírek MZM

Výstava
Prostřednictvím vzácné sbírky z oddělení dějin hudby MZM nahlédneme do zmizelé hudební kultury šlechtického rodu Magnisů na zámku ve Strážnici. Sbírka obsahuje komorní nástrojovou hudbu 18. století, jež se váže k osobnosti uměnímilovného hraběte Františka Antonína Magnise, mladší hudebniny – salónní hudbu 19. století a několik hudebních nástrojů. Pro tuto výstavu byla vytvořena nahrávka vybraných skladeb v novodobé premiéře, na ní uslyšíme také jeden z vystavených nástrojů, slonovinovou flétnu významného italského flétnaře 18. století, Lorenza Cerina.








Termíny