Výstava vánočních stromků

Výstava
Výstava tradičně i netradičně nazdobených stromků.
Termíny