Chanuka, Orlická, Strejček

Hudba
Vystoupí: dirigent - Jiří Šimíček, Smičcový komorní orchestr, Pražské jazzové Septeto, Moravský komorní sbor, recitace - Jana Orlická, Alfred Strejček.
Termíny