Emoce nejsou nebezpečné

Volný čas
Psychoterapeutka PhDr. Patricie Anzari, CSc. pohovoří o přirozené funkci emocí, o důsledcích silného „sebeovládání“ a o hledání smyslu pro míru.
Termíny