František Drtikol – fotograf portrétu a aktu

Volný čas
František Drtikol byl sice živnostenským ateliérovým fotografem, ale dokázal umělecky komponovanými portréty, ve studiích krajiny, aktu, zátiší zpracovat neotřelým způsobem tradiční formy. Umělecky aranžoval fotogenické obrazy a pod vlivem symbolismu, secese a expresionismu dospěl k realizaci ženského aktu. Upozornil na jeho krásu, rozmanitost, poetičnost, ale i erotičnost. Přednáší PhDr. Jana Jebavá.
Termíny