Tomáš Císařovský - Tady a tam

Výstava
Výstava představí významného současného malíře, který na sebe upozornil v osmdesátých letech cyklem obrazů Z deníku dědečka legionáře. O pár let později okouzlil nápadem pokračovat v portrétech aristokratů (cyklus Bez Koní). Císařovský si vybírá rozporuplné figurální náměty, zajímá ho téma krajiny a je excelentním akvarelistou. Maluje naši nevyřešenou minulost, ale i krásné exotické krajiny, jež jsou jakýmsi únikem z dnešní reality.
Termíny