Ono se letělo

Volný čas
Literární a hudební setkání autorů Střediska západočeských spisovatelů při příležitosti nedožitých devadesátých narozenin básníka Miroslava Holuba.
Termíny