Go

Film, Krátký film
Krátký film, který reflektuje strhující a drsný život nájemných zabijáků v překotném a rychlém světe dnešního velkoměsta. Realizováno studenty Univerzity Tomáše Bati a DAMU.
Termíny