Zdeněk Burian - Výpravy do minulosti

Výstava
Dílo Z. Buriana je velice rozsáhlé (podle seriózního odhadu téměř čtrnáct tisíc originálů), proto jsme se zaměřili na dva okruhy jeho tvorby – divácky vděčné náměty z období pravěku a na známépaleontologické rekonstrukce, a dále pak na jeho ilustrace dobrodružné literatury. Originální kvašové ilustrace doplněné oleji přenesou návštěvníky do příběhů Karla Maye, Julese Verna i Jacka Londona. Jsme velice rádi, že se nám podařilo shromáždit opravdu reprezentativní výběr děl, z nichž některá budou na výstavě prezentována vůbec poprvé.
Termíny