Opavské hradby

Výstava
Největší výstavní projekt Expozice Cesta města a Národního památkového ústavu v roce 2013. Výstava prezentuje vývoj opavského opevnění od jeho stavebních počátků přes demolici v průběhu 19. století až po nahrazení pásem městských parků. Opava s největší pravděpodobností patřila mezi jedny z prvních hrazených měst v českých zemích. Městské opevnění výrazně ovlivňovalo postavení města a jeho obyvatel. Pravomoc povolit výstavbu hradeb se nacházela výhradně v rukou panovníka. Hradby pro danou lokalitu představovaly základní předpoklad hospodářského a existenčního přežití. Činily z ní uzavřené sídliště vybavené zvláštními právy, umožňovaly účinně kontrolovat příchozí i odchozí. Symbolický význam vymezení městského areálu hradbami dokresluje i skutečnost, že nepovolené překonávání hradeb (popř. bran) mohlo být trestáno i smrtí. Vývoj opavského opevnění odráží jednotlivá vývojová stádia města v průběhu středověku a novověku, včetně etap momentální prosperity a stagnace.
Termíny