Večer cestovatelských legend

Volný čas
Alfréd Strejček (přednes) a Jan Matěj Rak (kytara) - Hold Eduardu Ingrišovi +Petr Horký - Století Miroslva Zikmunda.
Termíny