Milan Řepa: Dědictví století páry aneb Co v nás zůstalo z 19. století

Volný čas
Přednáška představí devatenácté století jako jednu z nejvýznamnějších epoch v dějinách západní civilizace, v níž se tradiční společnost proměnila v moderní. Upozorní na zásadní procesy, které vytvořily souřadnice, v nichž se pohybujeme dodnes – industrializaci, demokratizaci, racionalizaci, sekularizaci, národní emancipaci a další. V neposlední řadě se pokusí ukázat, čím může být devatenácté století atraktivní pro zájemce o historii.
Termíny