Odvěká dominanta - kostel sv. Mořice ve 13. - 16. stol.

Volný čas
V rámci cyklu Když múzy nemlčely aneb Mozaika dějin města Kroměříže
Termíny