Balada, starší sestra písně kramářské

Divadlo
Žánr balady připomeneme v jeho podobě lidové, zlidovělé i autorské - a nahlédneme přitom i mimo území Čech a Moravy, zejména na Slovensko, do Polska a do Německa.
Termíny